Kosztorysy budowlane i Kosztorysowanie – Oferta naszej Firmy:

Poniżej pragniemy przedstawić Państwu ofertę naszego Biura Kosztorysowego. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce Oferta. Zapraszamy.

Kosztorysowanie Robót Budowlanych

W zakresie kosztorysowania robót budowlanych oferujemy wykonanie opracowań dla kosztorysów budowlanych, kosztorysów remontowych, kosztorysów instalacji sanitarnych i elektrycznych, wyliczeń kosztowych dla robót inżynieryjnych, sieci zewnętrznych:

  • Opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich do przetargów
  • Przygotowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
  • Sporządzanie przedmiarów robót i kosztorysów ofertowych dla firm wykonawczych
  • Sporządzanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dla biur projektowych
  • Aktualizacja kosztorysów do aktualnych cen rynkowych
  • Wskaźnikowe (wstępne) zastawienia kosztów dla planowanych inwestycji „WKI”
  • Sprawdzanie i weryfikowanie kosztorysów