Kosztorysy budowlane i Kosztorysowanie – Oferta naszej Firmy:

Poniżej pragniemy przedstawić Państwu ofertę naszego Biura Kosztorysowego. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce Oferta. Zapraszamy.

Kosztorysowanie Robót Budowlanych

W zakresie kosztorysowania robót budowlanych oferujemy wykonanie opracowań dla kosztorysów budowlanych, kosztorysów remontowych, kosztorysów instalacji sanitarnych i elektrycznych, wyliczeń kosztowych dla robót inżynieryjnych, sieci zewnętrznych:

 • Opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich do przetargów
 • Przygotowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
 • Sporządzanie przedmiarów robót i kosztorysów ofertowych dla firm wykonawczych
 • Sporządzanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dla biur projektowych
 • Aktualizacja kosztorysów do aktualnych cen rynkowych
 • Wskaźnikowe (wstępne) zastawienia kosztów dla planowanych inwestycji „WKI”
 • Sprawdzanie i weryfikowanie kosztorysów
Projektowanie Konstrukcji

Projektowanie Konstrukcji Budowlanych

Naszą ofertę w zakresie projektów konstrukcyjnych kierujemy do biur projektowych i architektów, oraz inwestorów planujących realizację obiektu budowlanego.

Wykonujemy między innymi:

 • Kompletne projekty budowlano-wykonawcze konstrukcji
 • Obliczenia statyczne
 • Rysunki konstrukcyjne
 • Rysunki wykonawcze
 • Rysunki warsztatowe

Oferujemy projekty budowlane i wykonawcze konstrukcji budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych, sportowych, handlowych, sakralnych

Oferta dodatkowa:

Nasza pozostała oferta obejmuje między innymi:

 • Opracowania zestawień materiałów
 • Przygotowanie harmonogramów rzeczowo-fnansowych
 • Inwentaryzacje architektoniczno-budowlane
 • Opinie konstrukcyjne
 • Nadzory